Select Your Favourite
Category And Start Learning.

duPhonics

เรียนได้ง่ายโดยไม่กี่ขั้นตอน

เริ่มต้นเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

  • Learn
  • Grow
  • Love

ทำไมต้อง duPhonics ?

เหตุผลที่ต้องเริ่มภาษาอังกฤษด้วย โฟนิค

ดู โฟนิคส์ เริ่มต้นด้วยคอนเซปต์ที่อยากให้เด็กเห็นว่าภาษาอังกฤษเป็นเรื่องสนุก เด็กๆรู้สึกว่า ไม่เหมือนการเรียนที่เคยเจอ การเรียนโฟนิคส์ จะเป็นคลาสที่ ทั้งครูและเด็กๆ รู้สึก รีแลกซ์มากที่สุด

เมื่อเทียบกับคลาสอื่นๆ เพราะไม่มีกระดาษ ไม่มีดินสอ มีแต่เสียงต่างๆที่ไม่เคยรู้มากก่อน โฟนิคจึงเหมือนการผจญภัย ภาษาในการสื่อสาร DuPhonics (ดูโฟนิคส์) ถือเป็นบัดดี้อยู่ข้างๆ เด็กๆในการเริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง

5 คอนเซปต์ duPhonics

รู้สึกสนุก
จนเหมือนไม่ได้มาเรียน

อ่านออก
กำลังใจดี

อ่านได้ไม่ต้อง
ท่องศัพท์

อย่าฝืน
หากต้องหยุด

มั่นใจ เพราะสำเนียงใช่

Happy Learning They’ll Love

สอนสนุก จนเหมือนไม่ได้มาเรียน สถาบันสอนภาษาอังกฤษออนไลน์สำหรับเด็ก หลักสูตรของเรา

สอนสนุก จนเหมือนไม่ได้มาเรียน

การเรียนโฟนิคส์ จะเป็นคลาสที่ ทั้งครูและเด็กๆ รู้สึก รีแลกซ์มากที่สุด เมื่อเทียบกับคลาสอื่นๆ เพราะไม่มีกระดาษ ไม่มีดินสอ มีแต่เสียงต่างๆที่ไม่เคยรู้มากก่อน โฟนิคจึงเหมือนการผจญภัย ที่ทำให้อ่านออก

สถาบันสอนภาษาอังกฤษออนไลน์สำหรับเด็ก

ในช่วงอายุ 7 – 14 ปี เน้นพัฒนาทักษะ การฟังและการพูด โดยเฉพาะ เรียนรู้ผ่านการฝึกโต้ตอบจริงกับคุณครูแบบตัวต่อตัว ไม่ต้องท่องจำ ให้เด็กๆ สามารถพูดภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ พูดถูกหลักแกรมมาร์ กล้าสื่อสารกับชาวต่างชาติ

หลักสูตรของเรา

โดยการนำหลักสูตร Phonics ที่ได้รับการยอมรับอย่างสูงจากประเทศอเมริกา มาปรับใช้ให้สอดคล้องกับรูปแบบการเรียนของเด็กไทย เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้พื้นฐานการออกเสียงต่างๆ ในภาษาอังกฤษ

เรียนกับ duPhonics ดีอย่างไร?

รู้สึกสนุก จนเหมือนไม่ได้มาเรียน

การเรียนโฟนิคส์ จะเป็นคลาสที่ ทั้งครูและเด็กๆ รู้สึก รีแลกซ์มากที่สุด เมื่อเทียบกับคลาสอื่นๆ เพราะไม่มีกระดาษ ไม่มีดินสอ มีแต่เสียงต่างๆที่ไม่เคยรู้มากก่อน โฟนิคจึงเหมือนการผจญภัย ที่ทำให้อ่านออก

อ่านออก – กำลังใจดี

เด็กก็คือเด็ก การอ่านนิทานออกพร้อมๆกับดูรูปประกอบ แน่ๆนอนว่าจะสนุกมากกว่าและอยากติดตามมากขึ้นอีกด้วย โฟนิคจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำให้ลูกๆชอบภาษาอังกฤษ

อย่าฝืน หากต้องหยุด เพื่อเตรียมพร้อม

พ่อแม่หลายคน คงเคยเจอปัญหา ส่งลูกเข้าเรียนหลักสูตร 2 ภาษา แต่อ่านไม่ออก และต้องนั่งแปลทุกคำ ทำให้ล้าก่อนเข้าเนื้อหาจริง โฟนิคแก้ปัญหาอ่านไม่ออกซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการเรียนหลักสูตร 2 ภาษา และแบบฝึกหัดมากมาย ที่ช่วยให้น้องๆเข้าใจความหมายคำศัพท์ได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย

มั่นใจ เพราะสำเนียงใช่

โฟนิค เป็นพื้นฐานให้อ่านออกเขียนได้ แต่ผลพลอยได้อันน่าทึ่งคือ สำเนียงจะออกมาเป๊ะ ถูกต้องโดยอัตนโนมัติเพราะเรามีหลักการออกเสียงที่ถูกต้องเหมือนเจ้าของภาษา

อ่านได้ไม่ต้องท่องศัพท์

โฟนิคก็เหมือน การเรียนผสมคำภาษาไทย ก -า กา, ข -า ขา ดังนั้นหากเด็กๆรู้หลักโฟนิค ก็จะสามารถสะกดคำ ได้โดยไม่ต้องท่องศัพท์เลย

รียนโฟนิค ต้องอายุเท่าไหร่

เด็กเล็กเริ่มเรียนได้ตั้งแต่เริ่มออกเสียงได้ (2 ขวบ) และหลักสูตรสำหรับผู้ใหญ่หรือบุคคลทั่วไป ที่ช่วยในการอ่านออก-เขียนได้และสำเนียงที่ถูกต้อง

เรียนสดออนไลน์เห็นพัฒนาการอย่างชัดเจน LEARNSPACE

เรียนภาษาอังกฤษอย่างสนุกสนาน มีกิจกรรมส่งเสริม การเรียนรู้อย่าง ‘WHITEBOARD’ ที่สามารถวาดภาพ เพื่อตอบคำถาม ระบายสีและเล่นเกมโต้ตอบกับโค้ชได้ ระบบเรียลไทม์วีดีโอเเบบ interactive สามารถใช้กระตุ้นความอยกาเรียนรู้

มีโค้ชที่หลากหลายเลือกโค้ชได้ทั้งชาวไทยอยู่ต่างประเทศ และชาวต่างชาติและคุณครูเจ้าของภาษาโค้ชทุกท่านได้รับการรับรองคุณภาพการสอนจาก TEFL มีการรายงานผล ประเมินเเละระบบรีรันตลอดคอร์สให้นักเรียนเเละผู้ปกครอง